اخبار صنعتی

طبقه بندی اصلی مواد افزودنی غذایی

2020-04-14

افزودنی های مواد غذاییعنصری است که تولید کنندگان هنگام تولید مواد غذایی باید به آنها اضافه کنند. البته انواع مختلفی از طبقه بندی وجود دارد. از جمله آنتی اکسیدان ها ، مواد نگهدارنده و غیره


طبقه بندی اصلیافزودنی های مواد غذاییآنتی اکسیدان ها هستند

سفید کننده

رنگارنگ

محافظ رنگ

آنزیم

تقویت کننده طعم

نگهدارنده

شیرین کننده

دیگر