کاربرد محصول

محصولات اصلی ما برای خوراک ، غذا ، مواد اولیه صنعتی و لوازم آرایشی ، صنایع دارویی ، صنایع روزانه ، صنایع شیمیایی آلی ، خودرو و غیره استفاده می شود.